Vad tänker hunden?

Gregory Berns on What Your Dog Is Thinking

Gregory Berns Distinguished Professor of Neuroeconomics, director of Emory’s Center for Neuropolicy.

Allting började med hans favorithund Newton som gick bort vid 15 års ålder. Han började då fundera på om han kunde få veta vad som pågår i hundarnas huvud. Till sin hjälp hade han dessa fantastiska MRI-maskiner som han länge använt för att utforska den mänskliga hjärnan. När det gäller människor kan vi få reda på vad de tänker genom att fråga dom eller genom att se hur de reagerar. När det gäller hundar kan vi inte gärna fråga dom.

Man har länge undersökt vad som händer i människors hjärna när de utsetts för olika stimuli och situationer. Det är inte så svårt att få människor att lägga sig i en MRI-maskin, men kan man få hundar att göra det? Man började då med att träna Callie, Gregorys egen hund, som han fick från ett hundhärbärge efter att Newton gått bort. Callie fick lägga sig i en attrapp av en MRI-spole med hjälp av godis och clickerträning. Callie var i övrigt inte alls tränad i lydnad eller annat. Man använde också en bordercollie McKenzie, som var duktig agilityhund. Det gick lite fortare med henne. Svårigheten var att få hundarna att ligga stilla i attrappen utan att lägga ner hakan. McKenzie lyckades med det efter bara fem minuter och då visste Gregory att det här var möjligt att genomföra. Man var också tvungen att träna med en inspelning av ljudet, som MRI-scannern ger ifrån sig.

Efter en månad var man redo att prova i en riktigt MRI-scanner. Det var nog historiens dyraste träning med en kostnad av 500 USD/timme. Man hade under tiden utvecklat en speciell vagga, som hunden fick lägga huvudet i och man hade också försett hunden med öronproppar för att får ner den ganska höga ljudnivån.

Det första experimentet var att hunden fick lära sig två handsignaler, den ena betydde godis, den andra betydde inget godis. Hunden reagerade då på ”godissignalen” dvs förväntan om godis inte att den fick godis. Man kunde då se gensvaret i hjärnan på handsignalerna. Man gick ett steg vidare och såg reaktionen då man bytte ut personen som visade signalerna mot andra personer och tom databilder av signalerna. Det visade sig att Caliie (Gregorys egen hund) reagerade mer då en annan person gav signalen än då han gjorde det själv. Det visade sig också att det kunde vara den omvända reaktionen med andra hundar. Man antog då att det måste ha med hundens personlighet att göra. Man kan alltså få en ”bild” av hundens personlighet med hjälp av MRI-tekniken.

Detta ledde bland annat till ett samarbete med en organisation som arbetar med att utbilda servicehundar, vilket är extremt kostsamt och där 2/3 inte når målet. Man använder nu metoden för att kunna välja ut rätt hundar.

Projektet utvecklades och många experiment har genomförts som bland annat har lett fram till följande slutsatser:

Din hund observerar dig

Din hund är på ett fantastiskt sätt anpassad till sina ägare. Den läser av inte bara vad vi gör utan också vårt sinnestillstånd bland annat med hjälp av sin otroligt känsliga nos.

Din hund vill ha en tydlig kommunikation

Vårt beteende kan vara extremt förvirrande för din hund och det går nästan att se att hunden frågar ”Vad menar du nu? Allting vi gör uppfattas som signaler av hunden och det är ett under att din hund ändå kan få ut någonting av ditt beteende och alla ljud du åstadkommer. Om hunden verkar uttråkad beror det kanske bero på att nu har din hund nått ”Hjärntaket” – han ger upp.

Din hund kan känna empati

Hundar har en enorm grad av social intelligens och kan interagera med andra arter och …..tom människor. Detta betyder troligen att hundar även har stor förmåga att känna empati. Hundar kan också känna det vi känner. De kan vara lyckliga men också ledsna och ensamma.

Hundar kan tycka att den gängse flockledarattityden är överskattad.

Det viktigaste komponenten i ledarstilen är i stället tydlighet och konsekvens.

Referenser:

Berns GS, Brooks AM, Spivak M: Functional MRI in awake unrestrained dogs. PLoS One 7(5):e38027, 2012
pone.0038027 1..7 (emory.edu)

Berns GS, Brooks AM, Spivak M, Levy K: Functional MRI in awake dogs predicts suitability for assistance work. Sci Rep 7:43704, 2017. 
Functional MRI in Awake Dogs Predicts Suitability for Assistance Work (emory.edu)